TIETOSUOJA

1. Kuvaus tietosuojaselosteesta

Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Tuplavirta yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

Tällä sivulla löydät tietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

Tuplavirta yrityksessä henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojailmoituksen ja sovellettavan lainsäädännön, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (“GDPR”) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2. Rekisteröidyn oikeudet

Voit milloin tahansa käyttää seuraavia henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia:

2.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin.

Tämä sisältää mm. oikeuden saada tieto siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja, mitä henkilötietoja käsitellään ja mitä varten tietoja käsitellään. Sinulla on myös oikeus pyytää, että virheellisiä tai puutteellisia henkilötietoja korjataan.

2.2 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, kun henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten tai kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, esimerkiksi asiakassuhteeseen.

2.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Voit myös pyytää henkilötietojesi poistamista lähettämällä sähköpostia info@tuplavirta.fi

Jos sinulla on valituksia siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tai haluat lisätietoja, otathan yhteyttä. Pyydämme sinua avustamaan meitä noudattamaan tätä velvoitetta varmistamalla, että ilmoitat meille mahdollisista muutoksista ottamalla meihin yhteyttä. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ottamalla yhteyttä sähköpostitse info@tuplavirta.fi

Jos haluat tehdä kansallisen valvontaviranomaisen valituksen henkilötietojesi käsittelystä, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu www.tietosuoja.fi).

3. Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Tuplavirta kerää henkilötietoja seuraavien kanavien kautta ja seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakassuhteiden hoitaminen: 

Tuplavirta käsittelee henkilötietoja yleisesti asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin, maksunvalvontaan, vastatakseen asiakkaiden lähettämiin tiedusteluihin ja palautteeseen, palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötiedot kerätään asiakkailta joko asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä tai asiakassuhteen aikana taikka asiakkaiden muun erillisen suostumuksen perusteella.

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

Henkilötiedot: Yrityksen nimi, Y-tunnus, etunimi ja sukunimi

Yhteystiedot: katuosoite, postinumero, kaupunki, e-mail, puhelinnumero

Evästeet: 

Eväste on tekstitiedosto, jonka www.tuplavirta.fi -sivuston palvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle tai mobiililaitteen muistiin. Evästeitä käytetään nopeuttamaan ja helpottamaan sivuston käyttöä ja parantamaan asiointikokemusta. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy oletusasetuksilla evästeet. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Ohjeita selaimen asetuksista löytyy selaimen valmistajalta.

4. Miten tietoja käsitellään?

Tuplavirta käsittelee henkilötietoja yksinomaan siinä tarkoituksessa, jota varten ne on kerätty ja edellä kuvattu. Henkilötietoja ei käsitellä enempää kuin on tarpeen tietyn tarkoituksen kannalta.

Henkilötietojen säilyttämisessä noudatamme lakisääteisiä säilytysaikoja, esimerkiksi kirjanpitolaista johtuvia.

Tuplavirta on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla henkilötiedot suojataan asiattomilta pääsyiltä. Paperisia dokumentteja säilytetään hyvässä järjestyksessä lukollisissa tiloissa ja tietokoneet ja palvelimet on suojattu asianmukaisesti. Meillä on myös sisäiset toimintatavat henkilötietojen turvalliselle käsittelylle.

5. Onko tietoja siirretty tai luovutettu kolmansille osapuolille?

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä sovellettavan lainsäädännön mukaan tai tarpeellista oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Tuplavirtan käyttämillä palveluntarjoajilla voi olla pääsy Tuplavirta hallinnoimiin henkilötietovarantoihin, jotta nämä yritykset voivat suorittaa Tuplavirtan pyytämiä palveluita. Nämä yritykset ovat velvollisia noudattamaan Tuplavirran kanssa solmittuja tietojenkäsittelysopimuksia ja niiden on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.

6. Missä tietosi käsitellään?

Ensisijaisesti asiakassuhteen henkilötietoja käsitellään EU:n sisällä, eikä viedä EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Web sivujen evästeissä ja analytiikassa käytetään Googlen palveluja ( http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/), jossa data käsitellään selaimessa sallituissa maissa, usein Yhdysvalloissa. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy oletusasetuksilla evästeet. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön tai poistaa evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Ohjeita selaimen asetuksista löytyy selaimen valmistajalta.

7. Ota yhteyttä

Tuplavirta on henkilötietojen rekisterinpitäjä edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

Nimi: Tuplavirta

Osoite: Krouvintie 3, 90400 Oulu

Sähköpostiosoite: info@tuplavirta.fi

Puh: +358 (0) 400 480 763

Tietosuojaedustaja: Tuomo Mällinen